Milovat své nepřátele

Na hezká slova většinou reagujeme mile, ale jakmile se nás někdo nepříjemně dotkne, často to pěkně „schytá“. Opravdu tak musíme reagovat? Možná že Ježíšova výzva „milujte své nepřátele“ není tak scestná, jak by se mohlo zdát. Každopádně se můžeme inspirovat principem nekomplementárního chování, s nímž pracuje moderní psychologie.

O Chammurapiho zákoníku jste už možná někdy slyšeli. Nejspíš v rámci výuky dějepisu na základní škole. Je to soubor pravidel z 2. tisíciletí před Kristem, podle něhož má být míra pomsty stejná jako újma způsobená poškozenému. Nejznámějším vyjádřením tohoto zákoníku je zřejmě právní věta: „Oko za oko, zub za zub.“ Podle ní bychom se k ostatním lidem měli chovat tak, jak si to zaslouží. Ke zmíněným pravidlům jsem se dostala v nedávné době, a to díky přípravě podkladů ke kázání, při dohledávání souvislostí k novozákonnímu textu z Matoušova evangelia. Starý zákon zmiňuje minimálně na třech místech, že Izraelité provozovali praxi „oko za oko, zub za zub, nohu za nohu, zlomeninu za zlomeninu“. A pak přišel rabbi Ježíš a toto zákonodárství postavil doslova „na hlavu“. Vlastně všechna evangelia a celý Nový zákon jsou prostoupeny myšlenkou, kterou se Ježíš svým následovníkům snažil vštípit a způsobem života názorně ukázat: „… já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou a tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,39–44) Jenže, Ježíši, my jsme lidé, nejsme svatí, žijeme ve světě plném extrémů! Žít důsledně podle Ježíšova učení a evangelia se v tomto případě jeví spíš jako bláznovství.

Rutger Bregman, nizozemský historik a novinář, ve své pozoruhodné knize Lidstvo – dějiny naděje dokazuje, že Ježíš popisoval v zásadě racionální princip lidského jednání. V jazyce moderní psychologie se mu říká nekomplementární chování a stručně řečeno jde o veskrze otevřený, přijímající přístup k lidem, kdy nepředpokládáme, že dobří jsou v prvé řadě jen naši nejbližší, ti, které známe a které jsme si do života sami vybrali, případně naši sousedé a spoluobčané, ale že jsme schopni se podobným pohledem podívat i na své nepřátele. Jednat s nimi. Otevřít se jim. 

Pokud jste dočetli až sem, možná vás napadlo: co je to za šílenou myšlenku? Přijmout nepřátele? 

Možná že častěji, než bychom chtěli, chování ostatních zrcadlíme. Na hezká slova reagujeme pozitivně, ale jakmile se nás někdo něčím dotkne, obvykle to „schytá“. A když ne on, tak někdo jiný, na koho svou frustraci přeneseme. „Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kteří milují vás? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry?“ ptá se Kristus v evangeliu. Ta otázka patřila tehdejším lidem, kteří rozhodně nežili vždy v míru. Ale je určena i pro nás dnes. Od vydání Bregmanovy knihy jsme svědky minimálně dvou velkých lidských tragédií – války na Ukrajině a kolem Pásma Gazy. V kontextu zpráv o zvěrstvech, která z obou míst přicházejí, se uvažování o lásce k nepřátelům může jevit jako téměř nepředstavitelné. Přesto se Bregman ptá: „Zvládneme jít ještě o krok dál? Jsme navzdory době a událostem schopni nekomplementárního chování? Může toto chování fungovat i ve větším měřítku, v době války, po teroristických útocích, ve vězeních?“ 

Nejednoduché otázky, na které hledáme odpovědi. A mnohdy je velmi složité neřídit se jen tím, co vidíme kolem, a nenechat se strhnout tíhou situace. Ještě těžší je vyjít ze své komfortní zóny a žít velkoryse a laskavě. Ale má to smysl!

Sandra Silná

Autorka je farářka Církve československé husitské