Online archiv

Autor: Sandra Silná

Jeden druhému blíž

Sandra Silná, PD 12/2023
Žít s vědomím, že někam patříme, že někde je naše bezpečné místo, se v této době celospolečenské úzkosti stává čím dál větším luxusem. Alespoň jednou týdně mohou někteří zakoušet pocit přijetí a důvěry na nedělní bohoslužbě.

Kykeon

Sandra Silná, PD 11/2023
Ať se dnes křesťanství jeví sebevíc maskulinní, na počátku sdíleného duchovního života, prožitku spojení s Bohem, byly ženy. Určité obrysy tehdejší praxe žijí v bohoslužbě i dnes a je dobré si je připomínat.

Modlitba

Sandra Silná, PD 10/2023

Děkuju, že mi to přejete

Sandra Silná, PD 9/2023
Služba farářky se z velké části zakládá na osobním kontaktu s lidmi v reálném světě. Ale čím víc člověk takto působí, tím víc se od něho očekává, že bude dosažitelný i ve virtuálním prostoru. Někdy je však třeba být offline.

Oživit v sobě dětský údiv

Sandra Silná, PD 7-8/2023
Někdy nás přepadá environmentální žal, protože se nám nedaří zabránit tání ledovců nebo vymírání druhů. Zkusme se rozhlédnout kolem sebe a začít si budovat vztah k tomu, co máme přímo před sebou, třeba k nenápadné rostlince u cesty, po níž denně kráčíme.

Je načase, aby světlo zářilo

Sandra Silná, PD 6/2023
Křesťanská duchovní cesta vede k vnitřní proměně, k návratu k Božímu dítěti v nás. Je to proces sebepřijetí a zdravé sebelásky. Poznávání toho, co mohu dát tomuto světu, a uvědomění, že mám co dát.

Přijmout své chyby

Sandra Silná, PD 5/2023
Je důležitá dokonalost, na níž tak často lpíme, nebo láskyplné přijetí? K léčivé proměně vnímání sebe a světa pomáhají podle husitské farářky nejen biblické příběhy, ale i umění, například hudba.

Udržet si naději

Sandra Silná, PD 4/2023
Smysl života, jeho hledání, nalezení či naopak ztráta, to je velké lidské téma. Jak najít cestu ke štěstí? Stačí jen vyslovit svá přání a doufat, že se nám splní? Křesťanská tradice nabízí jiný pohled.

Svět vnitřních soudců

Sandra Silná, PD 06/2021