Pozitivní vazba na komunitu, ve které člověk žije, je pro spokojenost důležitá. Rozvíjí se na základě pocitu sounáležitosti s místem a lidmi, s nimiž přicházíme pravidelně do styku. A úzce souvisí i s tím, zda se na utvářenísvého okolí aktivně podílíme.V tradičním krojovaném průvodu zvou i dnes mladí lidé své sousedy na hody v nedaleké vesnici.

Placená zóna

Pavla CísařováIlustrační foto Pavla Císařová