Mnoho lidí touží alespoň po chvíli, kdy by mohli být jen sami se sebou. Zároveň se samoty bojí a obklopují se moderními technologiemi, aby jim dělaly společnost. O co přicházejí? A proč je samota ke zdravému duševnímu životu potřebná?Přítomnost velkého množství lidí posiluje u člověka potřebu samoty. Proto se ve velkých městských aglomeracích zvyšuje anonymita a sociální izolace. Obyvatelé jsou množstvím sociálních kontaktů přesyceni a od ostatníchlidí se izolují.

Placená zóna

Jakub Hučínarchiv PD