Uznáváme-li, že je živý organismus autopoetický (sebeutvářející se) systém, pak to znamená, že vytváří své symptomy sám od sebe. Přitom jeden a týž projev může znamenat pokaždé něco jiného.Nabídka symptomů se u každého člena rodiny neustále proměňuje.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Marta Jedličková