ovládají před svědky. Tam, kde existuje větší riziko nebo kde k násilí došlo, je správné volat policii. Odstraňte z okolí opilého člověka nebezpečné předměty. Pamatujte, že v kritické situaci je lépe být blíže dveřím. Osvědčuje se také udržovat bezpečnou vzdálenost. Na útok z delší vzdálenosti se dá lépe reagovat a fyzický odstup napomáhá i odstupu psychologickému. ? Hovořte klidným, hlubším a tišším hlasem a vyhněte se prudkým gestům a pohybům, které by si druhý mohl vykládat jako možný útok nebo ohrožení. Opilý, zfetovaný, duševně nemocný nebo rozčilený člověk vnímá totiž často spíše právě tyto složky komunikace než věcné argumenty. Schopnost vnímat složité věty je u intoxikovaných lidí zhoršená. K možnému agresorovi mluvte jednoduše a jednoznačně. Oslovujte ho jménem, dáváte mu tak najevo respekt a spíše se uklidní. Případně mu nabídněte, aby se posadil. Jestliže to přijme, riziko útoku pronikavě klesá. ? V případě násilí či vyhrožování je třeba vyvodit důsledky: např. podat trestní oznámení, trvat na tom, aby se agresor protialkoholně léčil, nebo se přestat s agresivním člověkem stýkat. Od roku 2007 existuje možnost na dobu deseti dnů vykázat útočníka ze společných prostor. Lze se také obrátit na soud. Ten může vydat předběžné opatření, kterým mu uloží dočasně opustit společně obývaný prostor a jeho okolí, zákaz do něj vstupovat a setkávat se s obětí. Platí měsíc a dá se prodloužit. S opilým člověkem nemá význam se přít nebo ho přesvědčovat o nutnosti léčení. Po vystřízlivění může být ale takový rozhovor prospěšný. Vleklé rodinné problémy řešte. Pomoci může např. poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, i o svátcích se lze obracet 24 hodin na Centrum krizové intervence, tel.: 284 016 666.

Placená zóna

Karel Nešpor