Výtvarka se povedla

Současní rodiče jsou zahlceni spoustou nabídek různých kroužků. Domnívám se, že ve výběru je potřebné reflektovat kvalitu nabídek i zájmy a potřeby dětí. Další věcí je, že dítě by u zvoleného kroužku mělo nějakou dobu vydržet.

Placená zóna

Marie Těthalová