Beletrie, hudba i film mohou léčit, a lidstvo toho odnepaměti využívá. Dnes je terapie uměním celosvětovým trendem. Ráda bych se podělila se zkušenostmi s využitím tohoto typu léčby u dětských a adolescentních psychiatrických pacientů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Marina Stejskalová

Marina Stejskalová (1961)  je muzikoterapeutka na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze. Věnuje se užití muzikoterapie v léčbě psychotických onemocnění, mentální anorexie a poruch chování u dětí a adolescentů.