Za oponou je možné vše

Dětem s mentálním postižením nabízí dramaterapie realizaci sebe sama bez zásahu rodičů. Vytváří prostor, který není organizován ani jasně naplánován za účelem výchovy, a klientům tak nenásilně pomáhá k většímu osamostatnění.

Placená zóna

LUBOMÍR HADAŠ MARTIN FILIP