Kvalitativní zkoumání smysluplnosti života

Východiskem poznání smyslu a účelu žití a bytí při použití kvalitativních metod je to, co člověk řekne – jeho promluva, slovní projev, řeč. Kvalitativní přístup se snaží pochopit subjektivní pojetí smyslu a účelu žití a bytí člověka v jeho celistvosti – tak, jak ho daná osoba chápe, jak ho ona sama vidí a prožívá.

Placená zóna