Rychlá, intenzivní, nízkoprahová pomoc tady a te – to je krizová intervence. Je určena těm, kteří prožili traumatizující událost, ocitli se v životní krizi, obtížně se vyrovnávají s velkou změnou. Mnozí z nich by k psychiatrovi do běžné ordinace nikdy nešli…

Placená zóna

Vladimíra Straková Vendula Kolářová Gabriela Šivicová