Jak se žije abstinentům v Česku?

Jak se ve společnosti tolerantní vůči konzumaci alkoholu žije lidem, kteří ho nepijí? V čem je jejich život jiný? Existují nějaké aspekty, které je spojují? Na tyto a mnohé další otázky jsem se pokoušela nalézt odpově?ď v průběhu kvalitativního výzkumu realizovaného na FF UP.

Placená zóna

Tereza Mazáková