Odpor, znechucení, hnus

Sirotci mezi emocemi, jimž psychologové nevěnují příliš mnoho pozornosti. O to více zajímají psychosomaticky uvažující lékaře a terapeuty. „Hnus, v jemnějším provedení odpor a ještě delikátněji vyjádřený jako nechuť patří mezi prazákladní ‚ a život zachraňující emoce,“ říká psychiatr Radkin Honzák.

Placená zóna