„Květinová“ teorie Bena Furmana Terapie nejen pro děti s výchovnými problémy Model Kids‘ Skills je na řešení orientovaný způsob práce s dětmi, ale i s rodiči (či jinými pečujícími osobami) a komunitou (škola, kamarádi, širší rodina, sousedé, instituce…). Vytvořil ho psychiatr a psychoterapeut Ben Furman a jeho spolupracovníci ve Finsku, odkud se rozšířil do mnoha zemí světa, nyní nově i do České republiky.

Placená zóna

Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský