Méně obvyklé využití

Neurofeedback: fakta versus mýty 3. část V následujících případech využití neurobeedbacku buď chybí dostatek výzkumů, nebo se jejich závěry rozcházejí.

Placená zóna