Budeme jiní?

Předsudky a přezíravost vůči seniorům jsou v Česku způsobené především odlišnými hodnotami a životním stylem, tvrdí na základě výzkumů socioložka Romana Trusilová.

Životní styl seniorů a mladších lidí se v Česku rozchází víc než v zemích severní, západní a jižní Evropy, což je dané podmínkami, v jakých lidé prožili většinu života. Obě skupiny mají zároveň odlišný pohled na to, jak by mělo stáří vypadat. „S nadsázkou lze říci, že si Češi váží seniorů, kteří cestují, učí se cizí jazyky, píší internetové blogy, tančí zumbu či dělají dobrovolníky v neziskových organizacích. Životní styl většiny současných seniorů ale vypadá zcela jinak. Čtou, vaří, kutí, zahrádkaří, starají se o vnoučata a většinu času tráví kolem svého domova. Mladí tento životní styl často neuznávají. Vymýšlejí strategie jak,aktivizovat‘ seniory,“ uvádí Trusilová. Jenže oni si udržují návyky z dob, kdy „pěstování rajčat nebo vymýšlení nových receptů bylo jedněmi z mála způsobů, jak získat pocit vlastního uspokojení - a třeba i uznání druhých.

Většina z nich v těchto způsobech trávení volného času pokračuje. Jen je za to dnes nikdo příliš nechválí,“ shrnuje socioložka úvahu o tom, proč je v Česku nepopulární být starý. Za podceňováním seniorů nestojí ani tak často zmiňovaný rozvoj informačních technologií, v nichž se zdaleka tolik neorientují jako mladí, ani fakt, že většina jejich pracovních dovedností už není potřebná. Sociologická data totiž ukazují, že ageismus vůči seniorům nenajdeme nejvíc v nejmodernějších a nejvyspělejších zemích západní Evropy. Společenský status stáří je horší v méně vyspělých zemích střední a východní Evropy, kde se životní styl proměňuje v posledních 25 letech. Nicméně i u nás se situace začíná pozvolna měnit. Dnešní šedesátníci staré vzorce chování stále častěji opouštějí a začínají žít jinak. Především začínají cestovat. Už nejezdí jen s vnoučaty k moři, mnozí si dopřejí dovolenou dvakrát ročně, roste zájem o zahraniční poznávací okruhy. Senioři si podle loňských statistik cestovních kanceláří pořizují dovolenou v průměru o dva tisíce korun dražší než ostatní kategorie klientů a vyžadují kvalitní průvodcovské služby. To je jen začátek. Podle gerontoložky Ivy Holmerové se nastupující generace seniorů minimálně vůči cizím lidem už bude umět ozvat, bude ochotna zakládat seniorské organizace a jejich prostřednictvím spolu komunikovat. Bude podobně asertivní jako v západních zemích a po státních orgánech bude vyžadovat, aby se jejich problémy zabývaly. Možná se za pár let dočkáme, že se i čeští senioři v rezidenčních zařízeních „odvážou“ podobně jako jejich vrstevníci ve Velké Británii. Loni tam obyvatelé rezidenční seniorské vesničky Shenley Wood Village, která patří charitativnímu trustu provozujícímu podobná zařízení po celé zemi, nafotili kalendář na rok 2016 - v převleku za skupiny Spice Girls, Quenn, Kiss, ABBA, za Michaela Jacksona nebo Beyonce. „Chtěli jsme oslovit širší publikum a přimět lidi k úsměvu pokaždé, když měsíc co měsíc otočí stránku v kalendáři,“ vysvětluje Leighton Westová, která v Shenley Wood Village celoročně vymýšlí nejrůznější programy a akce pro seniory.

dak