Vztah matky s dcerou je sice právem považován za zásadní, přesto je mu v odborné literatuře věnováno podstatně méně pozornosti než jiným vztahům v rodině. I psychoanalýzu dlouho zajímal především vztah matek se syny a oidipovský komplex. Přesto jsou dcery vzájemným vztahem s matkou ovlivněné v mnohem větší míře, než je na první pohled zřejmé.

Placená zóna

Daniela Kramulová, Zuzana Daňková