Mění zaměstnání naši osobnost?

V práci trávíme podstatnou část svého života. Jaký má na nás vliv? Existuje něco jako profesionální deformace, anebo si vybíráme takové zaměstnání, jaké odpovídá naší přirozenosti?

Není osobnost jako osobnost. V obecném povědomí je „osobnost“ člověkem známým, význačným, výjimečným, schopným a tak dále. Ovšem v psychologickém slova smyslu je osobnost něco trochu jiného, člověk bez osobnosti prostě neexistuje. Osobnost člověka je naštěstí docela stabilní charakteristika. Kdyby tomu tak nebylo, lidé by měnili svou podstatu bez problémů a rychle, přizpůsobovali se okolnostem tak, jako se chameleon přizpůsobuje barvě svého okolí. Poněkud děsivá představa – probudíte se vedle zasněného, úzkostného introverta a usínáte vedle rozjařeného hlučného extraverta. To je samozřejmě trochu za vlasy přitažené přirovnání. Osobnost člověka má kontinuitu, nějakým způsobem trvá v čase. Ale zároveň se s věkem a zkušenostmi, které získáváme, pomalu proměňujeme. Kdybychom se vůbec neměnili, mohli by psychoterapeuti, duchovní mistři a kněží pověsit své povolání na hřebík a věnovat se radši něčemu smysluplnějšímu než nápravě lidí, obracení oveček na víru nebo osobnímu růstu. Může nás kromě jiného formovat i zaměstnání? Má vliv na to, jaká je naše podstata? Lecco by tomu mohlo nasvědčovat.

Placená zóna

Kateřina Rodná

Mgr. Kateřina Rodná (1974) je psycholožka a psychoterapeutka, věnuje se individuální a rodinné terapii a poradenství. www.dobryzivot.com