Mobilní aplikace ITAREPS

ITAREPS, program pro prevenci relapsu psychotického onemocnění, zprostředkuje dlouhodobé sledování zdravotního stavu lidí se závažným psychiatrickým onemocněním pomocí technologií pro 21. století.

Opětovné propuknutí psychotického onemocnění je rizikem, kterému jsou pacienti se schizofrenií vystaveni. Z pochopitelných důvodů nemohou být v trvalém kontaktu se svým psychiatrem a není tak snadné včas rozpoznat příznaky zhoršujícího se stavu. Proto je vítaným pomocníkem mobilní aplikace ITAREPS, kterou vytvořil se svým týmem psychiatr Filip Španiel z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Aplikace je zaměřena na cílené a rychlé rozpoznávání časných varovných příznaků relapsu. Účastníky projektu jsou pacient, vybraný rodinný příslušník a ošetřující ambulantní psychiatr.

Jaký je princip aplikace? Nemocný každý týden odešle krátkou textovou zprávu s odpověďmi na deset otázek. Pokud aplikace vyhodnotí odpovědi jako rizikové, odešle zprávu ošetřujícímu lékaři, který pak kontaktuje nemocného a v případě potřeby upraví medikaci. Díky tomu se dá předejít opětnému vzplanutí nemoci a hospitalizaci. Podle výzkumů dokáže aplikace snížit dobu strávenou hospitalizací, resp. počet hospitalizací, až na jednu pětinu.

-red-