3 knižní tipy Portálu červenec

Sidney Rosen: Můj hlas půjde s tebou

Terapeutické příběhy Miltona H. Ericksona Překlad Hana Antonínová Milton H. Erickson je nazýván nejvlivnějším hypnoterapeutem naší doby. Součástí jeho terapie byly naučné příběhy, které cestou šoku, překvapení či zmatení, s využitím otázek, hříček a hravého humoru, pomáhaly lidem vidět jejich situaci v novém světle. Ve své knize sesbíral Sidney Rosen přes stovku takových příběhů, podaných doslovně tak, jak je Erickson vyprávěl, a doplnil je užitečnými komentáři. 

brož., 264 s., 359 Kč Zakoupíte na obchod.portal.cz

Viktor E. Frankl: Teorie a terapie neuróz. Úvod do logoterapie a existenciální analýzy.

Překlad a doslov doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

 Autor zde předkládá systematické pojetí somatogenních, psychogenních a sociogenních neuróz a rozšiřuje je o pojetí neuróz noogenních, jež vznikají na základě „existenciální frustrace“. S využitím paradoxní intence a derefl exe autor demonstruje logoterapeutický přístup, který pomáhá najít životní smysl. Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.

 brož., 296 s., 369 Kč Zakoupíte na obchod.portal.cz


Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský: Zázrak tří květin. Krátká terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími 

Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost. Podrobně se kniha věnuje jednotlivých metodám a krokům ve čtyřech klíčových oblastech: 1. připojování a navazování spolupráce s dětmi, rodiči a dalšími zainteresovanými subjekty; 2. rozvíjení představy žádoucího stavu; 3. využití zdrojů, které jsou k dispozici; a 4. iniciace a podpora terapeutické změny. Rovněž obsahuje přehledné popisy konkrétních postupů a četné příklady z praxe. 

brož., 248 s., 379 Kč Zakoupíte na obchod.portal.cz

-red-