Naslouchejte. Budete oblíbenější

Že je mezilidská komunikace základem dorozumívání a klíčem ke vztahům, už víme. Toužíme sdělovat si pocity, zážitky i informace. Sdílení informací by mělo přinést nějakou hodnotu. Jenže nezřídka se stává, že jsme jimi zahlceni. Naučme se naslouchat a naučme to i své děti. Naslouchající lidé jsou totiž mnohem oblíbenější než ti, co nezavřou pusu…

Potřeba komunikovat a sdílet je přirozenou součástí mezilidských vztahů, můžeme si předávat informace, pochopit jeden druhého nebo něco společně prožívat. Současná doba díky internetu a sociálním sítím umožňuje tuto potřebu naplnit extrémně rychle. Otázkou je, do jaké míry se necháme zahltit a ovlivnit tím, co čteme a slyšíme, a především jaký to má vliv na naši psychickou pohodu. Obzvlášť děti a mladiství jsou snadným a citlivým terčem. Prostřednictvím informačních technologií jdou snadno naproti výzvám v nejrůznějších anketách či komunikačních trendech a preferována je rychlá interakce. Ta však často vede k roztěkanosti a nesoustředěnosti, protože na nás neustále cinkají a bzučí zařízení, která se hlásí o pozornost. Do určité míry nás to baví, současně jsme ale v pasti. Nestíháme přijímat, reagovat, hodnota včerejšího sdělení se dnes ztrácí v záplavě jiných. Někdy nás frustruje, že si nepamatujeme, co to kdo vlastně psal a říkal včera…
Když mozek vypne Všichni jsme příjemci i vysílači informací, jen má každý z nás jinou schopnost je třídit, zpracovávat a uchovávat. Kromě jiných faktorů záleží především na věku a míře zralosti centrální nervové soustavy a na momentálním psychickém rozpoložení. Pro všechny ale platí, že v určitém stavu přetížení mozek „vypne“ a není schopen nějakou dobu vědomě přijímat další informace. Vzpomeňte na situaci, například ve škole, na nějaké přednášce nebo pracovní poradě, kdy jste přestali vnímat, co mluvčí sděluje. Důvodem mohl být nezajímavý či nesrozumitelný obsah, psychická či fyzická únava, ale i přemíra informací. V tu chvíli jsme nechtěli a ani nebyli schopni nic dalšího vstřebávat. Přesto nás to neodradí a zakrátko se opět dobrovolně ponořujeme do moře informací. Proč?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Charlotte Benátská
Charlotte Benátská