Ze dna ke hvězdám: K čemu jsou nám těžké časy?

Kniha Ze dna ke hvězdám je tu od toho, aby nám dodala sílu odrazit se ode dna a překonat těžké časy. Aby nám pomohla vidět smysl temných období našeho života. Jak se nám s tím Roman Kadlec rozhodl pomoct?

Na základě životních pravd a moudrostí o světě, které jsou známé tisíce let, i na základě vědeckých poznatků z doby mnohem novější. Jedná se o pravdy, které mohou znít jednoduše až banálně, ale na které v běžném životě pod vlivem starostí a těžkostí většinou zapomínáme. Kniha je ideální základ pro práci s vlastními myšlenkami a vůbec pro uvědomění si jejich důležitosti.
Jedná se o knihu motivační, nabitou pozitivitou a citáty inspirujících osobností. Přiznám se, že jsem snad i kvůli tomu začínala číst s trochou rozpačitosti. Nevěřila jsem, že může být takovýto pozitivní přístup a entuziasmus zdrojem kvalitní pomoci člověku v životní tísni. Když jsem se však začetla do dalších a dalších kapitol, kde se od vágních motivačních frází přecházelo k obsáhlejšímu rozepisování a vysvětlování, přistihla jsem se, jak na vlastní kůži začínám pociťovat radost, odhodlání, hrdost… a zkrátka celou paletu pocitů a stavů, kterou má kniha vyvolávat. Díky metaforám a nejrůznějším přirovnáváním jsem začala cítit pochopení pro autorův optimismus. Některé myšlenky mi vyhovovaly více, některé méně… Ale pak se objevovaly i pasáže, které přesně vystihovaly určité části mého života nebo života mých blízkých, a ty mi doslova naháněly slzy do očí a naskakovala mi husí kůže. I když se nejedná o knihu zabývající se řešením složitých psychických komplikací – což ani není jejím záměrem – jasné a moudré skutečnosti, které se týkají lidského života, zde donutí čtenáře, aby se na ně rozpomněl a vryl si je do paměti. Kniha pomáhá pochopit smysl na první pohled nesmyslného lidského utrpení a problémů. Ukazuje, že i bolest a další nepříjemné aspekty lidského života jsou užitečnější než období bezproblémová.


Placená zóna

Olga Vaníčková