Online archiv

Autor: Romana Suchá

BATOLECÍ NE!

Romana Suchá, 9/2020
Pro batolecí věk je velmi důležité emoční a tělesné odpoutání matky nebo jiné pečující osoby. Je to období, kdy už jsme pohybliví, objevujeme svět a začínáme mluvit. A také už můžeme něco odmítnout a zkoušíme vzdorovat. A právě proto je batolecí věk nazýván obdobím vzdoru či první pubertou. Tady začíná naše cesta k nezávislosti a autonomii, na které si utváříme pocit vlastního já.

Nikdy jsme tě nechtěli

Romana Suchá, 7-8/2020
Vývojovým úkolem kojeneckého věku je navázání pevného a hlubokého pouta s matkou nebo jinou pečující osobou. Narození dítěte však automaticky neznamená jeho bezvýhradné přijetí rodiči. To záleží na mnoha faktorech – zda jsou rodiče spjati láskou a zda dítě oba chtějí, zda byl vhodný čas pro jeho narození, zda dítě odpovídá jejich očekávání a podobně. Vliv rodičů na dítě (především vliv matky) do značné míry působí po celý jeho život.

Obejměte své vnitřní dítě

Romana Suchá, 06_2020
Oblast mezilidských vztahů (zejména těch partnerských) je velkou příležitostí k růstu a vlastnímu sebepoznání, díky kterému můžeme směřovat k tomu nejlepšímu v nás samotných. Často je to velmi náročný proces. Naše vztahy totiž nepojednávají jen o obrovském naplnění a radosti, ale také o bolesti, úzkosti, strachu a nejistotě.

Život ve lži

Romana Suchá, 3/2019
V ruské literatuře se jim říkalo „zbytečný člověk“. Někdo, kdo promrhá svůj talent, k ničemu se nehodí, zleniví, je neúspěšný, v životě pasivní, má dojem, že k ničemu není. Jenže zatímco v ruské literatuře je to obvykle šlechtic, který si poflakování životem může dovolit, Jakub je z obyčejné české rodiny. A životní „zbytečnost“ ho přivedla až do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Transakční analýza a psychodrama mu pomohly nasměrovat ho správným směrem. Další boj je ale už na něm.

Jak mě může mít někdo rád? Terapeutická technika sochání.

Romana Suchá, 4/2016
Honza je studentem čtvrtého ročníku gymnázia. Dlouhodobě cítil prázdnotu a osamocení, nic ho nebavilo, v ničem neviděl smysl a před měsícem se pokusil o sebevraždu.

Mami, nech mě žít!

Romana Suchá, 9/2015
Když se vám doma zabydlí matka víc, než je zdrávo...

Jak ho zabít, aby zůstal naživu?

Romana Suchá, 6/2015
Manželská krize, psychické zranění, ztráta sebeúcty a léčba prostřednictvím satirovské transformační systemické terapie - tak můžeme stručně shrnout příběh naší pacientky Věry, která psychicky nezvládla odhalení manželovy nevěry a vzájemné odcizení se. Seznamte se se specifiky terapie, která jí pomohla.