Online archiv

Vydání: PD 6/2022

Gestalt Theatre. Drama, tělo, terapie

PD 6/2022
Psychoterapeut Tomáš Andrášik přinesl Gestalt Theatre do Brna, kde vede sebezkušenostní skupiny. Čím je tato metoda specifická a komu může prospět?

Gestalt a zvýšená citlivost

PD 6/2022
Jak lze vysoce citlivému člověku pomoci prostřednictvím gestalt terapie? Nabízíme cenné postřehy a příklady z praxe.

Odrazy gestaltu ve filmu

PD 6/2022
Figura a pozadí, celek je víc než součet jeho částí, tady a teď… To vše je ve velké zkratce gestalt terapie. Jak se však tyto koncepty propisují do světa filmu?

Gestalt terapie podle jejího zakladatele

PD 6/2022
Kniha Gestalt terapie doslova od Fredericka Perlse (1893–1970) není příručka, jež nás naučí praktikovat tento typ terapie. Jedná se však o působivý pohled na osobnost jejího zakladatele, který si liboval v konfrontaci s cílem probudit v druhém člověku autentický prožitek.

Hraj Fritze

PD 6/2022
Dvě ukázky z knihy Gestalt terapie doslova názorně ukazují, jak Frederick Perls neústupně a provokativně pracoval se svými klienty.

Jung pro psychologii znovu objevil duši

PD 6/2022
Švýcarský lékař, psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung je dodnes inspirativní osobností. Pro jedny zůstává vizionářem, který obhájil důležitost spirituality, pro druhé naopak člověkem, který svým přístupem svedl psychologii z vědeckých pozic. Základní Jungovy myšlenky přibližuje terapeut a básník Adam Borzič.