Online archiv

Vydání: PD 6/2022

Zapomenuté tělo

PD 6/2022
Tělo uchovává informace, které nejsou snadno dostupné prostřednictvím slov. Naším úkolem je dostat tento materiál do vědomí.

Miluješ mě?

PD 6/2022

Plně respektovat jedinečnost

PD 6/2022
Jan Roubal považuje gestalt terapii za svůj „mateřský terapeutický jazyk“. V rozhovoru přibližuje různé aspekty tohoto směru, například „fascinující a neuchopitelnou“ teorii pole, v jejímž rámci lze při sezení vnímat procesy, jež přesahují klienta i jeho vztah s terapeutem a uvolňují uzdravující potenciál.

Uvědoměním ke svobodě

PD 6/2022
Gestalt psychoterapie považuje za ústřední motiv lidského bytí proces uspokojování potřeb ve vztahu s prostředím, tedy s lidmi, vysvětluje psychiatr Juraj Rektor. Názorně ukazuje, jak vypadá dialog s pacientem, a připomíná, že hlavním cílem terapie je uvědomění, které pacientovi přináší svobodu volby.

Zpracování posttraumatických zátěžových poruch

PD 6/2022
Šokový náboj se uchovává v těle, autonomní nervové soustavě a mozkovém kmeni. Možnou cestu k uzdravení představuje neuroterapeutická metoda strukturovaných očních pohybů.

Dávejte si objektivní zpětnou vazbu

PD 6/2022
Ve vrcholovém sportu lidé často čelí tomu, že jim jiní říkají, co a jak mají dělat. Psycholog Václav Petráš popisuje, jak se odpoutat od vnějšího hodnocení a najít spolehlivý zdroj síly v sobě.

Dialog mezi gestaltem a uměním

PD 6/2022

Netlač řeku

PD 6/2022
Lucie Novotná vystudovala psychologii ve Francii na psychoanalyticky orientované vysoké škole. Ve výcviku však dala přednost kreativnějšímu gestaltu a svého rozhodnutí nelituje. Nové zkušenosti uplatňuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy i v soukromé praxi.

Violet Oaklander a dětská psychoterapie

PD 6/2022
V prosinci minulého roku se v požehnaném věku devadesát čtyři let vydala na svou poslední pouť jedna z nejvýznamnějších psycholožek posledních desetiletí Violet Oaklander (1927–2021). Je zakladatelskou postavou dětské psychoterapie a iniciátorkou použití gestalt terapie ve spojení s terapií hrou při práci s dětmi a dospívajícími.

Výcvik v gestaltu

PD 6/2022
Chcete se stát gestalt terapeutem? Nabízíme stručný přehled možností a doporučení, jak na to.

Hraj všechno, jako kdyby to byl badminton

PD 6/2022

Jít svou vlastní cestou

PD 6/2022
Proč gestalt terapie doposud unikala širší pozornosti výzkumníků? Možná proto, že gestalt terapeuti nedůvěřují standardním výzkumným postupům. Tato nedůvěra je pochopitelná, uvážíme-li, že gestalt terapie vznikla jako antisystémový proud. Docent Tomáš Řiháček nabízí stručný přehled vývoje výzkumu na poli gestalt terapie.