Jak zvládnout pocit viny a studu

Máte doma citlivé dítě, které si je vědomo svých vin, chyb a omylů? Jak naučit děti omlouvat se i odpouštět, litovat vin a napravovat chyby?

Americký lékař a psycholog David Hawkins se zabýval po dvacet let kineziologickou analýzou toho, čemu později dal jméno „energetické úrovně lidského vědomí“. Na řadě příkladů z praxe i zkoumáním dobrovolníků vytvořil mapu lidských zkušeností a emocionálních i duchovních stavů mysli člověka i různých společenských celků. Své poznatky shrnul v bestselleru Moc versus síla (Power vs. Force). 

Zajímavou částí jeho výzkumu je řazení různých stavů mysli vzestupně podle toho, jak svému nositeli ubírají či dodávají energii a nabourávají nebo ustavují vnitřní klid. Na úplném dně pomyslného stavu vědomí leží podle Hawkinse stud a jen malý kousek nad ním se krčí pocity viny a apatie. Jako slabí, zranitelní a nejistí se cítí ti, kdo jsou obviňováni nebo sami sebe obviňují za něco, za co se stydí. 

Určitě to znáte z vlastní zkušenosti – chcete se někam schovat a zmizet ostatním z očí, když se stala nějaká chyba, kterou si dáváte za vinu, nebo vám ji vyčítají druzí. Selhali jsme, zklamali očekávání, promeškali příležitost zabránit neštěstí nebo se zkrátka ocitli ve špatný čas na špatném místě anebo v nepřátelském prostředí. Udělali jsme něco, co společnost, rodina, škola, sousedé nebo přátelé považují za špatné a vnitřně se kroutíme pohrdáním sami sebou. Brrr, co s tím? 

Placená zóna

Kateřina Cajthamlová