Děti na antidepresivech

Setkáváte se ve škole či ve svém okolí s nárůstem psychických obtíží u dětí? Děti, zvláště dívky kolem puberty, se hroutí, sebepoškozují, přestávají chodit do školy, případně užívají antidepresiva. Čím je tato „epidemie“ podle vás způsobena? Může za to doba, lockdown, výchova, moderní technologie?

Před nárůstem psychických obtíží varovali psychiatři už po jarním lockdownu v roce 2020 s tím, že se to bude týkat zejména dětí v pubertě a adolescentů. Bohužel se nemýlili. Nárůst je enormní a nedostatek psychologů a psychiatrů pro tuto věkovou skupinu, který byl alarmující už předtím, je nyní naprosto zoufalý. Nárůst psychických problémů je způsoben mnoha faktory. Nejdřív lockdown, vzápětí válka na Ukrajině, pak energetická krize. Děti mají pocit, že se bortí svět. Neplatí jistoty, které platily doposud. To jsou faktory, které těžko ovlivníme, prostě nás postihly nepříjemné historické události a někdo se s nimi vyrovnává lépe, někdo hůře. Dalším, a z mého pohledu nejzásadnějším faktorem je výchova. Dětem se umetají cestičky, nejsou vedeny k tomu, aby překonávaly obtíže. Sebemenší diskomfort je pro ně tím pádem ohrožující. Ale to není jejich vina, to padá na hlavu rodičů. Stejně jako druhý extrém, a to je obrovský tlak na výkon, kterému zase spousta dětí nemůže dostát, protože na to prostě nemají, ale rodiče to odmítají vidět. Problematika moderních technologií spadá také do výchovy. Je povinností rodičů mít přehled o tom, kolik času jejich potomek tráví s mobilem v ruce a také jak ho tráví. Dívky snadněji upadnou do závislosti na sociálních sítích, chlapci do závislosti na počítačových hrách. Obojí může mít katastrofální následky.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 

Placená zóna

Jan Nejedlý