ZÁCHYTNÝ BOD JMÉNEM TŘÍDNÍ UČITEL

Být třídní učitel znamená mít jiný vztah se třídou, k níž patříte. Jiný než mají ostatní vyučující. Za mých studií se říkalo „matka třídní“, což je terminus technicus, který jsem přenesla i do své praxe. A snažím se nebýt macechou, což je fenomén, s nímž jsem se na své letité školní pouti také potkala. Tedy vztah, kdy se třídní a třída upřímně nesnášejí.

Placená zóna

Jitka Neradová