V prevenci alkoholismu je nejdůležitější vzor rodičů

Školy mají jen omezené prostředky, jak bojovat s konzumací alkoholu dětmi. Preventivní programy sice dosahují určitého efektu, dítě je však mnohem víc pod vlivem svých vrstevníků a rodičů. Právě rodiče a jejich způsob života,který děti napodobují, rozhodují, zda bude mít člověk v mládí i později v dospělosti problémy s alkoholem. Podle Ladislava Csémyho z Psychiatrického centra Praha jsou přitom data o postoji dětí a mladistvých k alkoholu velmi nepříznivá.Ladislav Csémy: Šestina dětí je vystavena negativnímu vzoru, pokud jde o alkohol, přímo ve vlastní rodině.

Placená zóna

Václav DvořákJiří Kučera