Webové stránky mohou být bránou do školy

World-Wide Web patří společně s elektronickou poštou k nejpoužívanějším službám internetu. Je tedy logické, že i české školy hledají v něm hledají výhody, které jim ostatní média a komunikační prostředky nemohou přinést. Stránkyškoly, třídního kolektivu, zájmového kroužku nebo dětského oddílu mohou být nejen dobrým způsobem jak prezentovat svoji činnost, ale i prostředkem komunikace.

Placená zóna

Ondřej Neumajer