ABY DĚTI NASTOUPILY DO SPRÁVNÉHO VLAKU

Jak připravit na volbu povolání? Nejdůležitější roli při rozhodování žáků základních škol o volbě povolání hrají rodiče. Rodina však není vždy schopna naplnit svoji roli při přípravě svých dětí na volbu povolání.

Placená zóna

Petr Hlaďo