HODNOTY A JEJICH MÍSTO V SOUČASNÉ ŠKOLE

Myslíte si, že najít dobrého životního partnera je důležitější pro žáky, nebo pro jejich učitele? Kdo z nich ocení tuto životní hodnotu více? A je navíc rozdíl mezi chlapci a dospělými muži a mezi názorem dívek a dospělých žen? Překvapí vás zjištění, že najít si dobrého životního partnera je téma, nad kterým vážně uvažují již děti ve věku jedenácti let, a dokonce chlapci a dívky stejně? Označí skupina pedagogů či žáků za důležitější hodně cestovat a poznávat cizí země? Na tyto a další otázky jsme se snažili nalézt odpovědi v rámci našeho výzkumu.

Placená zóna

Šárka Kubcová