CO SI DĚTI SAMY VYZKOUŠÍ, TOMU BUDOU ROZUMĚT

V říjnovém čísle jsme uvedli krátký článek o 20 letech vzdělávacího programu Svět energie. Rozhodli jsme se ještě pozvat na rozhovor paní, která s ním žije takřka od jeho počátku – Marii Dufkovou ze společnosti ČEZ.

Placená zóna

red