Když dítě nastoupí do školy, přinese si v průběhu prvních dní mnoho knih – učebnic. Doma se objeví knižní tituly, které byste svému dítěti nejspíš nikdy „jen tak pro radost a poučení“ nekoupili. U nás doma dětem kupujeme nejčastěji beletrii, encyklopedie a časopisy. Přesto do kontaktu s učebnicemi našeho dítěte přicházím, zvláště v prvních letech školní docházky, jako rodič dosti aktivně – při sledování obsahu výuky v jednotlivých předmětech a zejména pak při vypracovávání domácích úkolů, které s probíraným učivem souvisejí.

Placená zóna

Kateřina Tomešová