Již během studia učitelství jsem se seznámila s mnoha učebnicemi českého jazyka a dopředu jsem zvažovala, kterou učebnici bych ráda při své vlastní výuce používala. Během pedagogické praxe jsem byla ale vždy postavena před již někým provedenou volbu a můj status praktikantky nebo elévky příliš nedovoloval pouštět se do polemik o výběru učebnice. Představa, že přijdu a řeknu „Já bych ráda učila z této učebnice…“, se nezdála být reálnou už kvůli finanční stránce věci.

Placená zóna

Aneta Pečenková