Z DĚJIN SDĚLOVACÍCH A ROZPTYLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

Mediální výchova by v osnovách neměla být jen do počtu. Porozumět hrám a lstím, síle a slabosti či prostě smyslu masmédií je pro člověka dnešní doby poměrně klíčové.

Placená zóna

Jiří Lacman