Zakousni se do knihy!

Spisovatelka, scenáristika a lektorka Klára Smolíková má na svém kontě desítky knížek pro mládež. Její nejnovější opus Zakousněte se do knihy však není beletrií, nýbrž souborem pracovních listů pro žáky prvních až třetích tříd, které mají sloužit k podpoře čtenářství. Stejný název nese i autorčin seminář pro pedagogy prvního stupně základní školy a vychovatele ze školních družin.

Proč se vlastně spisovatelka dětských knih do takové publikace pouští?

Nápad používat na besedách ke knížkám pracovní listy visel ve vzduchu. Metodické materiály zpracovávám pro muzea, neziskové vzdělávací organizace či pro nakladatele déle, než píšu dětské knihy. Pro Portál jsem třeba připravila dva sešity Šimonových pracovních listů. Když jsem před pěti lety odešla na volnou nohu, mohla jsem se začít víc věnovat čtenářům a častěji jezdit na besedy s dětmi. Okamžitě jsem začala přemýšlet, jak taková setkání pojmout. Nechtěla jsem se prezentovat jen jako „ta živá spisovatelka“, kterou na vlastní oči malí čtenáři spatří, a nelákalo mě většinu času věnovat autorskému čtení či odpovídání na dotazy. Koneckonců komiksy ani knihy populárně naučné, na které se zaměřuji, nejsou pro společné předčítání nejvhodnější. 


Jak tedy pracovní listy ke knihám pojímáte?

Ke svým knihám si vytvořím vždy několik pracovních listů, které mají různou obtížnost a časovou náročnost, abych je mohla kombinovat podle věku dětí a dalších okolností besedy. Ilustrátora poprosím o kresby. Úkoly na pracovních listech nejsou zjišťovací, rozhodně netestují znalost textu. Vytvářejí kreativní prostor, ve kterém je možno se k tématu vyjádřit, ověřit si, co už o něm děti ví, a fixovat, co se nového dozvědí. 

kniha zde

Placená zóna

Jiří Lacman