Šance pro děti, které neměly dobrý životní start

K iniciativám, které se snaží dětem se sociálním znevýhodněním a vyloučením pomoci překonat jejich handicap, patří i Vějíř Kladno.


Vějíř Kladno, z. s. byl ustanoven na počátku roku 2015. Za jeho vznikem stáli manželé Ivana a Jiří Čížkovi z rodinné firmy PentaGen s. r. o. Tato firma se dlouhodobě věnuje charitativním projektům zaměřeným na sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby ve spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi včetně Člověka v tísni o. p. s.


Ivany Čížkové, se kterou jsem měla možnost mluvit o tom, co Vějíř Kladno nabízí, jsem se na úvod ptala, co je cílem, posláním organizace. „Vějíř má děti rozvíjet. Rádi bychom pomohli dětem pocházejícím ze sociálně vyloučených lokalit nebo z obtížného životního prostředí a podmínek překonat handicap, který mohou mít v některých případech při vstupu do první třídy. Jedná se často o nadané a chytré děti, které u nás mohou načerpat spoustu vědomostí. Dále se věnujeme následné péči o naše absolventy formou doučování. Zcela nový je program intenzivního hudebního vzdělávání, které může nejen navodit radost z hudby a ovlivnit možné budoucí uplatnění, ale je zároveň kontinuálním vzděláváním, které pomáhá dětem vytrvat ve výukovém procesu i po odchodu z Vějíře. Hudba a budoucí orchestr je cestou i cílem zároveň,“ uvedla Ivana Čížová.

Jaká je jeho historie a co Čížkovy přivedlo k jeho založení? „Dlouhodobě nás zajímala celospolečenská témata. Mnoho let jsme finančně přispívali několika neziskovým organizacím. Nakonec jsme si řekli, že téma vzdělávání je nám velmi blízké a pokusíme se vytvořit něco vlastního. Přeneseme do neziskového sektoru praktické zkušenosti, které máme ze založení obchodní firmy, která je naším zdrojem životních příjmů. Záměrně jsme se vrhli do poměrně ožehavého a náročného projektu. Vějíř běží teprve třetím rokem, ale informace jsme sbírali prakticky celé dva roky před jeho založením, a stále se učíme, vylepšujeme a rozšiřujeme aktivity. Rádi bychom například přidali odpolední programy. Doučovací klub pro jakékoliv dítě, které si neví rady s domácím úkolem, je něco, co by Vějíř měl také brzy nabídnout. S ohledem na nejnovější zkušenosti reálně zvažujeme zřídit a financovat právní poradenství a pomoc rodičům, aby nedocházelo k diskriminaci dětí při zápisech.“

Čtěte dále: Sociálně znevýhodněné děti potřebují intenzivní podporu    https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/informatorium-3-8/97200/socialne-znevyhodnene-deti-potrebuji-intenzivni-podporu                     Placená zóna

Mgr. Marie Těthalová