Online archiv

Vydání: 6/2018

Jsme si blízko

-red-, 6/2018
Naše MŠ Na Přesypu, Praha 8, je zapojena v mezinárodním projektu eTwinning. Jeho hlavní myšlenkou je dát mateřským, základním i středním školám možnost se kontaktovat a spolupracovat se školami z jiných zemí. Díky němu můžeme dětem přiblížit, jak se kde žije, poznávat ostatní kultury a zvyky. Školy mohou navzájem komunikovat a předávat si inspiraci.

Kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

-red-, 6/2018
Mateřská škola v Ostravě-Porubě na ul. ČS. Exilu s kapacitou 120 dětí integruje 24 dětí s poruchou autistického spektra. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli realizovat projekt Kampaně k Mezinárodnímu dni porozumění autismu, dotovaný SMO Mob Poruba.

Obrázky na nástěnce

Mgr. Marie Těthalová, 6/2018

Musí a mají školky dovolit dětem veganské jídlo z domova?

PhDr. Helena Chvátalová, 6/2018
Nedávno rozvířil hladinu veřejného mínění a internetových diskusí případ, kdy se matka veganka obrátila se stížností na Úřad veřejného ochránce práv, protože mateřská škola nechtěla dovolit, aby svému dítěti nosila z domova veganské jídlo. Může být jídlo překážkou nástupu do mateřské školy?

Škola jako místo setkávání

PhDr. Helena Chvátalová, 6/2018
Konference s tímto názvem – Škola jako místo setkávání – se v pátek 20. dubna uskutečnila tradičně v prostorách Katedry psychologie Filozofické fakulty UK Praha. Úvodní část akce byla pro všechny účastníky společná, později se zájemci rozdělili do jednotlivých sekcí.

Když všem dětem vyjde stejný obrázek, přijde mi, že je něco špatně

Mgr. Marie Těthalová, 6/2018
Kreslení a malování. Činnosti, které někdy zařadíme jako „vycpávkové“, přitom ale mají ohromný potenciál. S výtvarnicí Lenkou Kubelovou jsem si povídala o tom, co výtvarné činnosti dětem dávají a jak můžeme podpořit dětskou kreativitu.

Pověz mi…

-red-, 6/2018
Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety Martine F. Delfos Praha, Portál 2018

Na naší škole nám záleží

-red-, 6/2018
Martin Chvál Praha, Portál 2018

Šance pro děti, které neměly dobrý životní start

Mgr. Marie Těthalová, 6/2018
K iniciativám, které se snaží dětem se sociálním znevýhodněním a vyloučením pomoci překonat jejich handicap, patří i Vějíř Kladno.

Jaké taje skrývají olivové háje?

Mgr. Marie Těthalová, 6/2018
Daniela Krolupperová právem patří mezi uznávané autory knih pro děti. Sešla jsem se s ní nad její novou knihou nazvanou Taje olivového háje.

O chudých a bohatých dětech

Kateřina Rodná, 6/2018
Už z porodnice si někdo veze dítko ve značkových dupačkách a nejnovější a nejatestovanější autosedačce, ale to je dětem naprosto jedno. Kdy tedy začnou být rozdílné finanční možnosti rodičů nápadné nejen okolí, ale začnou ovlivňovat i postavení dětí mezi ostatními? A jak se projevují?

Co by mělo zvládat dítě, které nastupuje do MŠ?

-red-, 6/2018
Především by mělo být pro takový krok zralé. Může to být ve 2,5 letech, i když ze zkušeností, které mám, mohu říct, že jde o poměrně malé procento dětí, takže jako nejvhodnější se ukazuje doba po 3. roce života.