Online archiv

Kategorie: Psychologie

Světlo a nálada

- red -, 2021_04

Distanční výuka u nás doma

-red-, 2021_04
Jsme tu čtyři. Jedna dospělá maminka, která chodí do práce a studuje vysokou školu – ne z plezíru, ale nikdo neví, co bude, a jíst se musí. Pak je tu jedna dospívající dcera, studující druhý ročník zdravotní školy. Z toho byla v téhle škole celkem sedm měsíců.

Rizika týmové spolupráce v MŠ – syndrom vyhoření

-red-, 2021_04
V obecné míře pedagogové pociťuji, že nároky, vycházející z pedagogické praxe se zvyšují. Kromě znalostí pedagogiky, didaktiky či například psychologie, tvoří významnou část také znalosti kurikulárních dokumentů, legislativy, nebo v případě vedoucích, pedagogických pracovníků znalosti v oblasti řízení týmu.

Chvála práce

PhDr. Helena Chvátalová, 2021_03
Všichni jsme určitě zažili, jak je dítě na sebe pyšné, když může tátovi nebo dědovi pomoci při mytí auta nebo mamce či babičce s vařením (nebo samozřejmě naopak – dnešní maminky jsou schopné zajet do autoservisu a mnozí tátové se ochotně postaví ke sporáku).

Společně pro děti

-red-, 2021_03
Jak rozvíjet spolupráci s takovými organizacemi, jako je třeba nedaleký domov důchodců, divadlo (ať už kamenné, případně takové, které přijede za námi přímo do školky), útulek pro opuštěná zvířata, blízký dům dětí a mládeže, a nespočet dalších, které by se snad mohly v okolí naší mateřské školy nacházet?

Je brzy na roli školáka?

-red-, 2021_03
Rozhodnout o tom, zda dítě potřebuje odklad školní docházky, bývá komplikované. Věci nejsou jen černé a bílé, je třeba zvážit plusy a mínusy a vybrat pro dítě tu nejlepší variantu. K tomu je dobré mít co nejvíc informací a sledovat nejen oblasti důležité pro zvládání učiva jako je grafomotorika, početní představy, zraková a sluchová zralost ale nesmíme zapomínat na oblast sociální a pracovní.

Odkladem školní docházky dítě ztrácí kontakt se svými vrstevníky

Mgr. Marie Těthalová, 2021_03
Velké téma odkladů. Ačkoli se zavedly jako výjimečná možnost pro děti, které se potýkají s vážnějšími problémy, týkají se dnes téměř čtvrtiny dětské populace. Proč tomu tak je? A je to v pořádku? O tom jsem si povídala s klinickým psychologem Petrem Niliusem.

Někam do ticha odletět…

Mgr. Marie Těthalová, 2021_03

Učme děti bezpečnému chování

PhDr. Helena Chvátalová, 2021_02
Nikdo jistě nechce vychovat bojácné a přestrašené dítě, přesto je ale třeba je učit, aby například nevstupovalo do domu nebo do výtahu s nikým cizím, aby si bylo vědomo toho, že – s výjimkou konkrétních situací – jeho tělíčko patří jen jemu, aby věřilo svým pocitům a aby se jimi řídilo…

Výchova ke ctnostem

-red-, 2021_02
„Děti, dnes jsem přinesla knížky o velkých vynálezcích. Chcete se podívat, co všechno dokázali vynalézt? Můžeme si pak společně zkusit nějaký pokus, třeba vyrobit sopku.“ – „Ano, ano, ano!“ – „Teď se ve vás hezky probudila zvídavost. Ta se objeví vždycky, když máte chuť poznávat a zkoušet nové věci.“

Spolupráce s prarodinou

-red-, 2021_02
Ve volném pokračování minulého článku Spolupráce s rodinou se teď zaměříme na rodiče rodičů, kteří k nám občas vodí dětí a zase si je (naštěstí) vyzvedávají. Fungování ve školce tak získává další rozměr a my se musíme potýkat (většinou pozitivně, ale bohužel někdy i negativně) s dalšími lidmi, kteří mají nezanedbatelný vliv na naše svěřence.

Poruchy chování a integrace

-red-, 2021_02