Online archiv

Kategorie: Psychologie

A všude se setmělo...

Mgr. Marie Těthalová, 2024_01_leden

Stereotypy a předsudky v praxi učitele mateřské školy

-red-, 2023_10_prosinec
Konkrétní možnosti práce s vlastními předsudky a stereotypy Milí čtenáři, vítejte u posledního dílu trilogie o stereotypech a předsudcích. První dva články představily konkrétní kategorie stereotypů a předsudků a jejich vliv na práci učitele, důležitost jejich zvědomování a možnosti, jak započít cestu k větší citlivosti vůči vlastním zaujatým postojům.

Mikromanagement jako strašák oblasti řízení škol

-red-, 2023_10_prosinec
Oblast řízení škol je stále velmi diskutovaným tématem. Ne vždy je kvalitní manažer také kvalitním a inspirativním leaderem. V rámci managementu řízení se často setkáváme s riziky vyplývajícími z tzv. mikromanagementu.

Využijte předškolní třídy pro komplexní rozvoj dětí

-red-, 2023_10_prosinec
Předškolní věk je obdobím, kdy děti procházejí důležitými fázemi růstu a vývoje, proto hraje práce s předškoláky klíčovou roli v podpoře jejich celkového rozvoje. V tomto článku se dozvíte, proč je tato práce důležitá nejen pro děti a jejich rodiny, ale pro celou společnost.

Do sexuální výchovy malých dětí nepatří nepravdy a tabu

Mgr. Marie Těthalová, 2023_10_prosinec
Jak s malými dětmi mluvit o tom, co je jejich tělesná autonomie, proč nemusejí snášet vynucované mazlení a pusinkování a které aktivity patří do soukromí, jsem si povídala s psycholožkou Marcelou Poláčkovou z organizace Konsent.

Medem voní svět

Mgr. Marie Těthalová, 2023_10_prosinec

Fyzické tresty dětem prokazatelně škodí. Jak moc je Češi používají?

-red-, 2023_09_listopad
Při výchově dětí jsou až příliš často používány metody spoléhající na fyzickou sílu, jejichž cílem je nežádoucí chování potrestat. V mnoha případech se nejedná o záměrnou výchovnou metodu, ale důsledek hněvu, frustrace nebo neznalosti.

Hranice, meze a tenký led konfliktů na pracovišti

-red-, 2023_09_listopad
S pojmem „komunikační strategie“ se v současné době můžeme setkat převážně v oblasti marketingu, obchodu a služeb. Své místo však nachází také v oblasti školství. Vedoucí pracovník by měl dnes být nejen výborným učitelem a vychovatelem, ale také dobrým manažerem a leaderem.

Dítě, které doma zažívá násilí, se může ve škole chovat nepředvídatelně

Mgr. Marie Těthalová, 2023_09_listopad
Když mě Petra Wünschová vítala v LOCICE, zavedla mě do výslechové místnosti. Na stropě (vypnuté) kamery, lehce strohý, ale bezpečný prostor. Rozhovor o násilí na dětech, které mohly pár hodin přede mnou sedět na stejném křesle, získal alespoň pro mě velmi intenzivní atmosféru.

Jaký dopad má perfekcionismus na váš život?

-red-, 2023_06_cerven
Podíváme se na to, jak vaše perfekcionistické rysy ovlivňují váš život, abychom si udělali jasnější obrázek o tom, jak se váš život může zlepšit, pokud začnete být soucitnější a přistupovat ke světu více realisticky.

K formativnímu hodnocení v mateřských školách aneb neberme dětem radost

-red-, 2023_06_cerven
Dítě by se mělo v prostředí mateřské školy cítit především přijato, a to pokud možno bez zbytečného stresu. Samozřejmě se nastavují pravidla, která jsou tak pevná, aby se o ně dítě mohlo jaksi s důvěrou opřít. Samozřejmě se snažíme děti vést a rozvíjet v nich podle jejich tempa a možností všechno dobré a potřebné pro život. Samozřejmě děti pozitivně motivujeme a oceňujeme jejich snahu i úspěchy.

Komunikace a čtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením

-red-, 2023_06_cerven
Základním nástrojem komunikace je jazyk. Děti si ho od raného věku osvojují prostřednictvím interakce s okolím. Pokud se ale narodí s těžkou až úplnou ztrátou sluchu, může pro ně být (i s funkční kompenzační pomůckou) osvojení mluvené řeči náročné.