Online archiv

Kategorie: Psychologie

Jaký dopad má perfekcionismus na váš život?

-red-, 2023_06_cerven
Podíváme se na to, jak vaše perfekcionistické rysy ovlivňují váš život, abychom si udělali jasnější obrázek o tom, jak se váš život může zlepšit, pokud začnete být soucitnější a přistupovat ke světu více realisticky.

K formativnímu hodnocení v mateřských školách aneb neberme dětem radost

-red-, 2023_06_cerven
Dítě by se mělo v prostředí mateřské školy cítit především přijato, a to pokud možno bez zbytečného stresu. Samozřejmě se nastavují pravidla, která jsou tak pevná, aby se o ně dítě mohlo jaksi s důvěrou opřít. Samozřejmě se snažíme děti vést a rozvíjet v nich podle jejich tempa a možností všechno dobré a potřebné pro život. Samozřejmě děti pozitivně motivujeme a oceňujeme jejich snahu i úspěchy.

Komunikace a čtenářská gramotnost u dětí se sluchovým postižením

-red-, 2023_06_cerven
Základním nástrojem komunikace je jazyk. Děti si ho od raného věku osvojují prostřednictvím interakce s okolím. Pokud se ale narodí s těžkou až úplnou ztrátou sluchu, může pro ně být (i s funkční kompenzační pomůckou) osvojení mluvené řeči náročné.

Nebylo kam dojít dál…

Mgr. Marie Těthalová, 2023_06_cerven

Za chvíli se musí rozednít…

Mgr. Marie Těthalová, 2023_05

Vyhrocené vztahy práci nesvědčí

Mgr. Marie Těthalová, 2023_05
Učitelé i vychovatelé se během své práce logicky setkávají s lidmi. Jak s dětmi, které chodí do „jejich“ škol a školek, tak se svými kolegy. Případné vztahové a komunikační obtíže mezi dospělými se pak přirozeně odrážejí i v klimatu třídy.

Samota může být přítěží

Mgr. Marie Těthalová, 2023_04_duben
I když mnozí z nás jsou někdy rádi sami, dlouhodobé osamění, kdy se setkáváme pouze s lidmi na pracovišti a při různých nutných pochůzkách, jako jsou nákupy nebo návštěva lékaře, nám nemusí dělat moc dobře. A to i když žijeme v partnerství a máme rodinu.

Pojď za mnou…

Mgr. Marie Těthalová, 2023_04_duben

Jen a jen pro tuhle chvíli

Mgr. Marie Těthalová, 2023_03

Jak nepodlehnout emočním výkyvům

-red-, 2023_03
Všichni přemýšlíme o věcech třemi způsoby: jeden pramení z našeho emočního já, druhý z našeho racionálního já a třetí z našeho moudrého já. V jednom terapeutickém směru se těmto dovednostem říká „emoční mysl“, „racionální mysl“ a „moudrá mysl“.

Těšit se, nebo jenom žít…

Mgr. Marie Těthalová, 2022_10_prosinec

Společně to zvládneme

-red-, 2022_10_prosinec
V naší mateřské škole jsme se rozhodli dosáhnout lepších výsledků v rozvoji řeči se zapojením rodičů. Všechny učitelky již mají kurz logopedické preventistky, a přestože denně zařazují cvičení na rozvoj řeči a dětem se snaží individuálně věnovat, výsledky se moc nedostavovaly. Chyběla totiž spolupráce s rodinou – pravidelné domácí procvičování.