Online archiv

Kategorie: Psychologie

Překvapení pod stromeček

PhDr. Helena Chvátalová, 2021_10
Vždycky jsem moc ráda vymýšlela dárky pro rodinu i přátele, ale musím přiznat, že v poslední době se mi zdá čím dál náročnější někoho překvapit. Vnoučata mají hraček a knih víc než dost a děti a přátelé se snaží počet předmětů ve svých bytech omezovat stejně jako já.

Bossing a mobbing

-red-, 2021_09
Když v internetové diskuzi o školství padla otázka, zda „je tu někdo, kdo zažil bossing?“, nejvíce mě zaujala odpověď „spíš kdo nezažil?“. Vzbudilo to ve mně zvědavost – je bossing a mobbing ve školství opravdu brán jako taková samozřejmost?

Psychická odolnost předškolního dítěte

-red-, 2021_09
Snahou většiny rodičů je, aby se jejich děti měly v životě dobře, staly ze z nich osobnosti se zdravou sebehodnotou, které jsou schopny dávat i přijímat lásku, mají chuť do života a cit pro spravedlnost, umí přijímat výzvy a jsou dost statečné, aby se jim dokázaly postavit a aby se z nich stali dobří lidé se zájmem o svět a jednou i dobří rodiče.

Když my dospělí žijeme dobře, dítě se k nám přidá

Mgr. Marie Těthalová, 2021_09
Laskavost k sobě samým, k lidem kolem nás a pochopitelně k dětem, to jsou věci, které nám podle psycholožky Nely Wurmové pomohou zvládat náročné situace. K tomu, abychom přišli na to, co my a naši blízcí potřebujeme, nám podle ní může pomoci i psychoterapie.

Práce s příběhem v mateřské škole

-red-, 2021_08
Hra je jednou z nejběžnějších aktivit v lidském životě. Uplatňuje se v rámci celého života člověka, má různé formy a různou intenzitu. Nejvýznamněji se však projevuje v dětství. Je jednou z nejdůležitějších činností, která má vliv na vývoj dítěte.

Dyslexie a kreativita

-red-, 2021_08
Každé dítě, které se musí během školních let potýkat s dyslexií, má na svých bedrech naloženo víc než ostatní spolužáci. Jako rodiče či pedagogové se můžeme snažit pomoci, ale každé dítě si stejně samo musí najít své vlastní mechanismy, jak poruchu zvládat a kompenzovat.

Tři roky a dost?

-red-, 2021_07

Psychoterapie pro každého

-red-, 2021_07
Poslední rok ve školství byl plný změn a nových pravidel, se kterými se učitelé museli co nejrychleji vyrovnat. Bylo potřeba naučit se rychle fungovat za nových podmínek, což někomu nedělá problém, pro jiné však může být jakákoliv odchylka od zavedených pořádků důvodem ke stresu.

Adaptace na mateřskou školu z pohledu dítěte

-red-, 2021_07
Nástup dítěte do mateřské školy je pro každé dítě i jeho rodinu významným životním mezníkem, jehož zvládnutí do značné míry ovlivňuje budoucí školní úspěšnost i sociální a emoční vývoj dítěte.

Realita předškolního inkluzivního vzdělávání

-red-, 2021_06
Záměrem inkluzivního vzdělávání bylo, že se škola přizpůsobí dítěti, nikoli, že mateřská škola bude děti připravovat na školu, což je po ní opakovaně požadováno. Jaká je realita mateřských škol? A co by pomohlo naplnění této vize?

Hodnoticí pohovory a praxe v mateřských školách

-red-, 2021_06
Hodnocení zaměstnanců patří k elementárním personálně-manažerským procesům. Základní funkcí hodnocení je definice cílů a jejich další plánování, udržování vzájemné komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci, zjišťování jejich potřeb a nastavování systému odměňování.

Denní snění snižuje stres

-red-, 2021_05