Online archiv

Vydání: 4/2018_Info

Rohlík, auto, dům

Jana Pokorná, 4/2018_Info
Rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností Renata Škaloudová, ilustrace Monika Šťastná Praha, Portál 2018 Když dítě nemluví, nedokáže se zapojit do společnosti, což vede k tomu, že je osamělé. Často také trpí záchvaty vzteku, protože jej druzí nechápou nebo ono nerozumí jim. Rodiče i učitelé pak často propadají pocitu, že je třeba skutečně intenzivní intervence, aby se dítě naučilo co nejvíce slov. A takto se může začít roztáčet začarovaný kruh, kdy se dítě může zablokovat. Logopedka Renata Škaloudová, která se práci s dětmi s narušenou komunikační schopností věnuje řadu let, sestavila hravý a zábavný metodický sešit, který tvoří materiály, jež využívá při práci s dětmi s mentálním postižením, s opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií. V krátké úvodní části vysvětluje, jak s dětmi s narušenou komunikační schopností pracovat. Neměli bychom je do řeči tlačit, ale ani je podceňovat, tedy všeho s mírou.

Hry pro rozvoj všímavosti u dětí

Jana Pokorná, 4/2018_Info
Mindfulness pro děti 5–12 let Deborah M. Plummer Praha, Portál 2018 Schopnost všímat si svého vnitřního světa a vnímat ho je stejně důležitá jako schopnost vnímat, co se děje kolem nás. Techniky mindfulness by nám měly pomoci k tomu, abychom se naučili respektovat sebe sama, důvěřovat svým pocitům a věřit ve své schopnosti způsobem, jehož samotným vyučováním různých strategií dosáhneme jen těžko, v naprosté většině se nám to nepodaří. Deborah M. Plummer proto vytvořila řadu her, které mají dětem pomoci žít „tady a teď“, soustředit se na to, co cítí a prožívají. Hry poskytují zábavný způsob, jak získat povědomí o vážných věcech.

Nadstandard a výhody speciálních tříd

-red-, 4/2018_Info

Kytičky když vystřiháme, jaro brzy přivítáme!

Ivana Smutná, 4/2018_Info

Jarní (nejen) bylinky pro zdraví

PhDr. Helena Chvátalová, 4/2018_Info
Jarní bylinky jsou bohatým zdrojem vitaminů i minerálů, které naše tělo po zimě určitě potřebuje. Poslouží také výborně k jarní očistě a detoxikaci organismu. Bylinky sbíráme nejen volně rostoucí v přírodě, ale můžeme si pěstovat vlastní, a to i na školních a školkových zahradách.

Ty jsi ale citlivka!

Kateřina Rodná, 4/2018_Info
Hypersenzitivní lidé žijí mezi námi odjakživa, jen se jim příliš nevěnuje pozornost. I samo slovo „přecitlivělost“ je dost často spojené s trochu negativní představou člověka, který si všechno „moc bere“, vyžaduje „extrabuřty“, prostě se neumí přizpůsobit tak jako ostatní. Teprve v posledních několika letech se situace pomalu mění k lepšímu.

Montessori pro inkluzi

PhDr. Helena Chvátalová, 4/2018_Info
Montessoriovský způsob myšlení je nejlepší přirozenou cestou a východiskem zdravé inkluze. Říká to PhDr. Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti a jeden z odborných garantů dvouletého mezinárodního kurzu Montessori terapie – Montessori pro inkluzi.

Při rozvoji řeči je nutné děti zaujmout

Mgr. Marie Těthalová, 4/2018_Info
Doporučuje to Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., která se dlouhodobě věnuje logopedické prevenci a pracuje také s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Každé dítě potřebuje vědět, že svět je dobré místo k žití

Mgr. Marie Těthalová, 4/2018_Info
Přežít běžnou životní zátěž, zvládnout náročné situace a především se dokázat radovat. K tomu všemu potřebujeme psychickou odolnost. O tom, jak se utváří, mluví psycholožka Simona Hoskovcová.

Jak se žáci ZŠ stali učiteli v MŠ

-red-, 4/2018_Info
Jsme běžná mateřská škola na okraji Pardubic, ale pestrý program dětem připravujeme po celý rok. Přemýšleli jsme, jak bychom dětem činnosti obohatili i ve školním roce 2017/2018.

Probudil mě ptačí zpěv

Mgr. Marie Těthalová, 4/2018_Info