Jak moc se bojíme onemocnění covid-19?

Zmapovat názor Čechů na závažnost onemocnění covid-19 se na konci září pokusila farmaceutická společnost Neuraxpharm Bohemia. Výzkumu se účastnilo 1100 osob ve věkovém rozmezí 18–65 let. V otázce, zda je nemoc covid-19 nebezpečnější než chřipka, je naše společnost rozdělená na dvě v podstatě identické poloviny – 50,4 % dotazovaných odpovědělo, že covid-19 je větším zdravotním rizikem, oproti 49,6 % respondentů opačného názoru. Vyšší nebezpečnost onemocnění covid-19 přikládají lidé s vysokoškolským vzděláním (65,2 %) a lidé ve věku 54–65 let (59 %). Největší obavu z onemocnění covid-19 mají lidé ve Středočeském kraji, v Praze a ve Zlínském kraji, nejméně se pak bojí obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského a Plzeňského kraje.

Ačkoliv procentuální rozdíl není zas tak vysoký, stojí za zmínku, že se onemocnění covid-19 bojí více muži (54 %) než ženy (46 %).

-red-