Výkonní lidé rádi sportují

Sport není jenom pouhý pohyb, říká Petr Kavalíř, odborník v oblasti kinantropologie. Sport pomáhá zvyšovat sebedůvěru člověka, pocit vlastní hodnoty, povědomí o sebekázni, rozvíjí mezilidské vztahy a posiluje pocitsounáležitosti se skupinou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Psychologie dnes nebo v online archivu.

Jakub Hučín