Dva cizinci v jednom bytě

Neslyšící muž a slyšící žena

Placená zóna

Eva Tomková