Nejčastější způsoby využití

Neurofeedback: fakta versus mýty 2. část Nejtypičtěji se neurofeedback nabízí klientům s ADHD (Attention Defi cit Hyperactivity Disorder), tedy s poruchou pozornosti provázenou hyperaktivitou. Jedná se o neurovývojovou poruchu a podle EEG lze ADHD koneckonců i diagnostikovat.

Placená zóna

Vojtěch Pišl