Příběh obrazu aneb integrativní koučink

„Představte si, že se potkáme za 2 roky, Vy záříte štěstím a povídáte o tom, jak se Vám daří … Klidně si k tomu zavřete oči a vyprávějte.“ Dále se doptávám: „V jakém prostředí se nejčastěji pohybujete? Jaké činnosti děláte? Jaké schopnosti využíváte? Co Vám to přináší? Kým jste? Jak to všechno směřuje k naplnění smyslu Vašeho života?“ „Když bych Vám nyní nabídla barvy, jaký obraz byste namalovala? Jaké barvy byste použila? Jaké tvary?“ „Uvědomte si, jaký pocit ve Vás představa vyvolává. A kde na těle má ten pocit své místo? Uložte si tam ten obraz.“ Dovolili jste si pustit se do představy své budoucnosti i Vy, čtenáři? Klientům následně nabídnu Karty vytvořené CEbyla TERAS – Centrem terapeutických služeb z obrazů výtvarnice Jany Dybalové. Klienti z 60 obrazových karet vybírají tu, která jejich představu sebe sama za 2 roky vystihuje nejlépe. A tak začal příběh tohoto obrazu. Klientka hovoří o tom, co pro ni obraz znamená. „Žena s velkým ‚Ž‘ a současně matka, manželka, manažerka, dcera, atd.“ „Co byl tenkrát, před 2 lety, první krok, který jste udělala k naplnění představy?“ „Ujasnila jsem si role ve svém životě, stanovila si priority, uspořádala jsem si čas, aby se mi žilo spokojeněji, a přitom s vášní k tomu, co dělám.“ „Fajn, čemu bychom se měly dnes věnovat?“ „Stanovení priorit tak, abych spokojenější v životě.“ Následovaly další otázky, možná řešení, akční kroky. A víte, co bylo impulsem klientky k vyhledání kouče? „Mám konfl ikt s podřízenou, už jsem vyzkoušela všechno, chci něco změnit, ale nevím co. Proto jsem tady.“ Otázky, které jsem použila, jsou z různých koučovacích přístupů (systemického, Ericksonovského, všímavého a manažerského koučinku). Otázky z různých směrů integrované do jednoho rozhovoru vedoucího k prospěchu klienta. Všechno souvisí se vším. Od konfl iktů s podřízenou přivedl integrativní přístup v koučinku klientku k sobě a ke spokojenějšímu životu. Příběh obrazu končí. A jak se obraz jmenuje? „S VÁŠNÍ I.“ Integrativní koučink, zahrnující manažerský, systemický, Ericksonovský a všímavý přístup, učíme účastníky našeho koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč s akreditací MŠMT. Jeho 7. a 8. pokračování zahajujeme na podzim 2016 v Brně a v Ostravě. www.smrov.cz

Placená zóna