Kdo je inteligentní?

Když nějaká kniha vyjde podruhé, dokazuje to její význam. Gardnerova Dimenze myšlení vyšla v Portálu před necelými deseti lety a je tu zas. Téma inteligence je zkrátka stále živou psychologickou problematikou. Stále totiž neexistuje zcela jednotné pojetí její struktury.


Významný profesor na Harvardově univerzitě Howard Gardner, který je předním představitelem reformy vzdělávání, patří mezi přední badatele rozvíjející problematiku rozmanitých inteligencí či „dimenzí myšlení“. Inteligenci chápe jako „soubor schopností řešit problémy“ a jako osobnostní dispozici k myšlení, jehož funkcí je zejména chápání a řešení problémů, ale také  jejich hledání.


 


Už v první polovině dvacátého století bylo známo, že vedle obecné inteligence, kterou měří řada různých testů, existuje také specifický druh inteligence, který byl nejprve nazván „sociální“ a později „emocionální inteligence“. A že tvořivost (kreativita) je specifickou formou inteligence, v níž se výrazně uplatňuje fantazie. Ukázalo se, že lidé s vysokou obecnou inteligencí nemají vždy vysokou inteligenci emociální a nemusí být také vždy vysoce tvořiví. Později se rozvinul i výzkum dalších druhů inteligence a byly „objeveny“ inteligence „spirituální“, ale také „sexuální“ a další.


Placená zóna

Milan Nakonečný