Online archiv

Vydání: PD 12/2023

Tři tváře důvěry

Pavel Nepustil, PD 12/2023
Psychoterapeut a klient se setkávají ve vesmíru důvěry, která je pro léčebný proces zásadní. Dynamický prostor vzájemného vztahu je životodárný a podle psychologa a terapeuta PAVLA NEPUSTILA má tři podoby: bezpečí, porozumění a lásku.

Důvěru nehojí čas, ale kontakt

PD 12/2023
S psycholožkou a psychoterapeutkou ELIŠKOU VESELOU REMEŠOVOU jsme si povídali o vzniku bezpečné vazby, o roli zvídavosti ve vztahu nebo o léčení zraněné důvěry.

Žádný strom malovat nebudu!

Johana Růžková, PD 12/2023
V psychoterapii se často držíme názoru, že pomoci lze jen tomu, kdo si o to řekne a projeví náležitou motivovanost. Je to opravdu tak jednoduché? Jak přistupovat ke klientům, kteří podporu potřebují, ale nedokážou o ni „správně“ požádat?

Dotknout se vlastního života

Jan Šikl, PD 12/2023
Proč je důležité říct si o pomoc a jakou roli hraje v léčebném procesu nevědomí? Psychoanalytik a jungiánský analytik JAN ŠIKL se zamýšlí nad různými aspekty důvěry v terapii, nad významem raných vazeb i možností zraněné vztahy uzdravit.

Co je bytostně lidské

Tereza Králíčková, PD 12/2023
Bez důvěry v sebe a ve svět nemůže člověk plnohodnotně žít ani zakoušet pocit důstojnosti. Cosi mu chybí a on je prostřednictvím krizových situací znovu a znovu nucen vydávat se na vnitřní cestu, aby to našel. Jak se opět propojit s tím, co nás utváří a nese?

Vstoupit do tvořivého prostoru

PD 12/2023
Jaká místa nás vnitřně proměňují? Proč je důležité být v tichu a čím nás může obdarovat empatické naslouchání? Psychoterapeut a mnich PETR GLOGAR vypráví o důvěře v život, kráse lidských příběhů i léčivé moci vysokých hor.

Péče o duši a vězení těla

Adam Borzič, PD 12/2023
O takzvaném únavovém syndromu se kvůli pandemii začalo více mluvit. Odhaduje se, že až padesát procent pacientů s dlouhým covidem může mít klinickou verzi této nemoci. Neexistuje přitom účinná léčba ani veřejný zájem. Jak se tito lidé cítí a jak jim může pomoct psychoterapie?

Bůh pomáhá těm, kdo si pomáhají sami

Ondřej Fafejta, PD 12/2023
Do jaké míry platí, že „každý svého štěstí strůjcem“? A nakolik se lze spolehnout na to, že nám přitom někdo nebo něco pomůže? Můžeme tuto pomoc sami ovlivnit? A pokud ne, má přesto smysl věřit, že zázračně přijde?

Terapie tmou

Jitka Holasová, PD 12/2023
Na pár dní se schovat do naprosté tmy, jen se svými pocity, myšlenkami a vzpomínkami. V některých tato představa vzbudí strach, v jiných volání. Jaký má tma vliv na náš mozek? A pro koho vhodná není?

Etika v psychoterapii

Dominika Čechová, PD 12/2023
Psychoterapeutické služby jsou důležitou preventivní i léčebnou součástí našeho života. V poslední době ale slýcháme o kauzách zásadního porušení důvěry ve vztahu mezi lékařem a pacientem či terapeutem a klientem. Dochází ke zneužívání pozice moci nebo k duálním vztahům. Jaká jsou klíčová etická pravidla, na nichž pomáhající profese stojí?

Úvaha o domově

Adam Táborský, PD 12/2023
Co je to domov? Výzva nespočívající pouze v určení místa pobytu, ale celé naší existence. Jako by byla v mnohém naléhavější než dříve. V minulosti byl ideál domova spojen s touhou po přežití. V průběhu dějin se přetavoval do obrazu pohodlného útočiště, v němž nám není zima, kde je co jíst, kde můžeme něco budovat a rozvíjet. Jak je to s domovem v době nadbytku? A také v době migrační, finanční, klimatické a ekologické krize, válečného stavu či pandemie?

Jeden druhému blíž

Sandra Silná, PD 12/2023
Žít s vědomím, že někam patříme, že někde je naše bezpečné místo, se v této době celospolečenské úzkosti stává čím dál větším luxusem. Alespoň jednou týdně mohou někteří zakoušet pocit přijetí a důvěry na nedělní bohoslužbě.